หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคอีสาน
ภูมิภาค
โครงการ
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
จ.กาฬสินธุ์
เปิดให้ชม : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรว“บ้านโพน
จ.กาฬสินธุ์
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.30-17.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ายสุรนารี
จ.นครราชสีมา
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริ
จ.นครราชสีมา
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี