จ.เชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนางห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กินพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 8,500 ไร่ จากวันนั้นมาถึงวันนี้ กว่า 34 ปีแล้ว ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ได้มุมานะทำการศึกษาวิจัย พัฒนารูปแบบระบบชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาป่าไม้และฟื้นฟูผืนดิน

ทางศูนย์ฯ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการเข้าฝึกอบรมชาวบ้าน ให้เห็นถึงผลเสียของการตัดไม้ทำลายป่า และให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า อีกทั้งร่วมส่งเสริมงานการเกษตร และส่งเสริมอาชีพในกลุ่มแม่บ้าน ยังผลให้ห้วยฮ่องไคร้ ในวันนี้ กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง

ในวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ได้รับการขนานนามว่าเป็น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต หรือสวนเพื่อการศึกษา แขกผู้มาเยือนทุกคน จะได้รับความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาผืนป่าที่เข้าใจง่าย แถมยังสัมผัสได้ ถึงจิตวิญญาณของป่าใหญ่ ด้วยการก้าวย่างเข้าสู่การเดินป่า ท่ามกลางลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ ทั้งหมู่ป่าเต็งรังเคียงข้าง กับป่าเบญจพรรณแสนงดงาม ตามเส้นทางที่จัดทำไว้ ปิดท้ายด้วยการเข้าชมวิถีฟาร์มสไตล์ภาคเหนือ อาทิ การทำปศุสัตว์ เลี้ยงโคนม สัตว์ปีก รวมถึงสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ อย่าง กบนานาพันธุ์ด้วย

" จากพระราชดำริ ที่ต้องการให้ศูนย์ฯ เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่ให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติได้จริง "
ทริปตัวอย่าง
3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง

วันแรก : เชียงใหม่
ช่วงเช้า

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ พื้นที่พัฒนาการเกษตรต้นน้ำลำธารของภาคเหนือ
 • ชมเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดดอยสะเก็ด

ช่วงบ่าย

 • ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง
 • ชมสวนสวยที่สวนราชพฤกษ์

ช่วงเย็น

 • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นั่งรถชมสัตว์ป่า

วันที่สอง : ลำพูน-ลำปาง
ช่วงเช้า

 • ชมวัดจามเทวี วัดสันป่ายาง กู่ช้างกู่ม้า และพระธาตุหริภุญไชย พระธาตุปีเกิดของคนปีระกา

ช่วงบ่าย

 • ชุมชนเวียงยอง ชมวิถีชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย ผ้าไหมยกดอก
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีที่ลำปาง
 • นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง ช็อปปิ้งที่กาดกองต้า

วันที่สาม : ลำปาง
ช่วงเช้า

 • แวะชมพระธาตุลำปางหลวง
 • ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ชมการแสดงของช้างแสนรู้
 • แวะชมวัดเจดีย์ซาวหลัง

ช่วงบ่าย

 • พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ พระตำหนักของเจ้าดารารัศมี
 • ซื้อของฝากกลับบ้านที่กาดวโรรส
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • สวนหกศูนย์ ใจกลางของศูนย์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
 • วัดป่าศาลาปางสัก (วัดหลวงตา) ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 • โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพง ธารน้ำร้อน กว้าง ราว 2 เมตร ให้ได้แช่เท้าผ่อนคลายความเมื่อยล้า

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ชมสาธิตการสร้างฝายไม้ไผ่ แบบง่ายๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ ในการใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติ
 • แคมป์ปิ้งริมอ่างเก็บน้ำในอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5338-9228-9 ต่อ 102
www.hongkhrai.com
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-16.30 น
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
วิ่งมาทางหลวง 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย และตรงขึ้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 24 กม. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยฮ่องไคร้ จะตั้งอยู่ ทางขวามือห่างจากถนนประมาณ 2 กม.

< กลับ