จ.ระยอง
ทุ่งโปรงทอง

จากพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งทำการเกษตรและประมงของชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแสซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม ค่อยๆ ได้รับการฟื้นฟูโดยเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ ปรับสมดุล ให้กับผืนป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง พร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเขตชายฝั่ง

เพียงเดินลัดเลาะไปตามสะพานไม้ในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จะพบกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลน ที่หนาแน่นไปด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด อาทิ แสม ตะบูนดำ ลำพูน โกงกาง โปรงแดง โดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญ คือ ทุ่งโปรงทอง ที่เกิดจากการเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่นของต้นโปรงใบสีเหลืองอร่าม ซึ่งยามที่แสงแดดส่องปะทะลงมา จะเกิดเป็นภาพทุ่งต้นโปรงสีทอง ท่ามกลางความเขียวขจีของแนวโกงกางที่โอมล้อมรอบทิศ สวยงามจนกลายเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิกัดสำคัญของจังหวัดระยองไปในที่สุด

" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขตปากน้ำประแส ที่มีระบบนิเวศ ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ระยอง-จันทบุรี

วันแรก : ระยอง-จันทบุรี
ช่วงเช้า

 • เที่ยวชมปากน้ำประแส เรือรบประแส สะพานประแสสิน ทุ่งโปรงทอง ท่องเที่ยวชุมชน 100 ปี นมัสการกรมหลวงชุมพรฯ แวะจุดชมวิวนางพญา ใช้เส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต

ช่วงบ่าย

 • เรียนรู้ระบบนิเวศพร้อมทำกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนุกกับกิจกรรมทำ ซั้งบ้านปลา เขี่ยไข่ปู ทำอีแปะหอยนางรม เป็นต้น

วันที่สอง : จันทบุรี
ช่วงเช้า

 • เที่ยวชมสวนผลไม้ ของวิสาหกิจชุมชมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ หรือ ป้าแกลบ
 • OTOP 5 ดาวชมสุดยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ผลไม้มากมาย ทั้ง ทุเรียน มังคุด ชมพู่
 • เยี่ยมชมศาลหลักเมือง ศาลสมเด็พระเจ้าตากสินมหาราช

ช่วงบ่าย

 • ชมความงดงามของ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เรียนรู้วิถีชุมชนริมน้ำจันทบูร
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน หรือ ทุ่งโปรงทอง
 • ทุ่งโปรงทอง ลัดเลาะไปตามเส้นทางบนสะพาน จะพบกับทุ่งโปรงทองสีเหลืองอร่าม
 • ศาลาพักชมวิว ชมท้องทะเลตัดเส้นขอบฟ้าที่ศาลาพักเหนื่อยใจกลางป่าชายเลน

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ลัดเลาะสะพานไม้เพื่อชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
 • ชมสัตว์น้ำที่อาศัยระบบนิเวศของป่าชายเลนในการดำรงชีพ เช่น กุ้งหอย ปูแสม ปูก้ามดาบ และปลาตีน

ทุ่งโปรงทอง
ม.7 เทศบาลปากน้ำประแส
ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
โทร. 0-3866-1720-1
เปิดเข้าชม : ทุกวัน 06.00-18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวจังหวัดระยอง ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทไปยัง อ.แกลง เมื่อถึง แยกปากน้ำประแสให้สังเกตป้าย จะมีเส้นทางตรงไปยังบริเวณปากน้ำประแส ซึ่งเป็นซอยข้างวัดตะเคียนงาม

< กลับ