จ.ชลบุรี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ

ไม่ว่าใครก็ตามที่เดินทางมาถึงตัวอาคารของศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเลสัตหีบ ก็คงต้องอมยิ้มไปตามๆ กันกับการออกแบบซุ้มทางเข้าเป็นรูปเต่าอารมณ์ดี สถานที่ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือสัตหีบ โดยมีเป้าหมายหลักในการเฝ้าอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ในพื้นที่ รอบๆ ไม่ว่าจะเป็น เกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน

นอกจากนิทรรศการที่นำเสนอข้อมูลมากมาย ทั้งเรื่องของวงจรชีวิต ชนิดและสายพันธุ์ต่างๆ ยังสามารถเห็น เต่าทะเลตัวเป็นๆ ในวัยต่างๆตั้งแต่เต่าตัวน้อยเบบี้ไปจนถึงเต่าโตเต็มวัย ที่พร้อมส่งกลับคืนสู่ท้องทะเลอีกครั้งเต่านานาพันธุ์ ทั้ง เต่าหญ้า เต่าตนุ หรือเต่ากระ จะได้รับการดูแลโดยแยกบ่อออกจากกันที่โรงอนุบาลเต่า

เราจะได้เห็นถึงการทำงานผู้ทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ ในการอนุรักษ์เต่าทะเลที่มีอยู่น้อย ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากเมืองไทย รับรองได้ว่าปณิธานของศูนย์ฯ ที่ต้องการให้ ทุกคนรู้สึกรักและหวงแหนเต่าทะเลของไทย จะต้องสำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

" ด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเล ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จึงเกิดเป็นโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ขึ้น 2 แห่ง ในพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพเรือสัตหีบ "
ทริปตัวอย่าง
3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี

วันแรก : ชลบุรี
ช่วงเช้า

 • เดินทางไปที่วัดญาณสังวรารามวรวิหาร เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโรงสี

ช่วงบ่าย

 • เที่ยวชมป่าสิริเจริญวรรษ
 • พักค้างคืนที่บางเสร่

วันที่สอง : ชลบุรี
ช่วงเช้า

 • เที่ยวชมเขตห้ามล่าสัตวป่าเขาชีโอน แหล่งเพาะเลี้ยง-ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก เช่น หมีควาย

ช่วงบ่าย

 • เดินทางไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ และเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

วันที่สาม : ระยอง-จันทบุรี
ช่วงเช้า

 • เที่ยวชมศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • โรงอนุบาลลูกเต่าทะเล พบลูกเต่าตัวน้อยมากมายในบ่ออนุบาล
 • ห้องนิทรรศการ ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของศูนย์ได้ที่จุดนี้
 • ฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ได้พบเห็นสาหร่ายหลายสายพันธุ์

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ถ่ายภาพกับรูปปั้นเต่า ที่มีมากมายนับไม่ถ้วน
 • ถอดรองเท้าสัมผัสทรายเดินเล่นริมหาดที่เงียบสงบในพื้นที่ของกองทัพเรือ
 • ช็อปปิ้งของฝากที่ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทร. 0-3843-1477
www.navy.mi.th/turtles
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองชลฯ วิ่งเข้าถนนพระยา สัจจา มุ่งหน้าไป 2.5 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอยนารถมนตเสวี 13 ตรงไปแล้วเลี้ยวขวา เพื่อมุ่งหน้ามาสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา เข้าวงเวียน แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงเข้ามาประมาณ 850 ม. จะพบกับ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ ป่าชายเลน

< กลับ