จ.นครราชสีมา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ายสุรนารี

ในกระแสโลกยุคปัจจุบันที่ทุกคนต่างหันมาสนใจ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม สำหรับโคราชเมืองย่าโม แขกไปใครมาต้องแวะเวียนมาที่ค่ายสุรนารี เพราะที่นี่ เป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ซึ่งเป็นศูนย์สาธิตการทำเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ เป้าหมายหลักคือการปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วที่กว้างใหญ่และงดงามแห่งนี้ แขกที่มาเยี่ยมชม ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มข้าราชการ เกษตรกร ชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการดูงานด้านการเกษตร ที่นี่จัดแสดงแปลงเพาะ และการอบรม ให้ความรู้มากมาย ทั้งการประมง การเลี้ยงไก่โคราช การปลูกมะนาว การทำปุ๋ย ไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างการทำบัญชีครัวเรือน และการจัดทำโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดพลังงาน ก่อนกลับบ้านซื้อผักปลอดสารพิษซึ่งปลูกกันเองด้วยฝีมือกลุ่มแม่บ้านในศูนย์ ภายในหนึ่งวันแห่งการท่องเที่ยวหากได้มาเยี่ยมเยือนที่นี่ รับรองว่า คุ้มค่าอย่างแน่นอน

" เดินตามรอยเท้าพ่อ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชาวโพน ให้คงอยู่คู่วัฒนธรรมไทย "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยวจ.นครราชสีมา

วันแรก
ช่วงเช้า

  • เยี่ยมชมหลวงพ่อโต ณ อุทยานลานบุญมหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
  • วัดบ้านไร่ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ

ช่วงบ่าย

  • เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
  • เยี่ยมชมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) วีรสตรีผู้กล้า

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ งานศิลปาชีพ
  • ชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แห่งแรกของไทย หนึ่งในเจ็ดแห่งของโลก

ช่วงบ่าย

  • ชมประติมากรรมหุ่นเหล็ก ดราก้อน คอฟฟี่
  • ชมสวนซ่อนศิลป์และตลาดน้ำศิลปะกลางดง
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • อาคารนิทรรศการฯ จัดแสดงแนวคิด หลักการ และวิถีชีวิตของเกษตรกรในด้านต่างๆอาคารศิลปาชีพจัดแสดงงานหัตถกรรมทอผ้าที่งดงามฐานเพาะเห็ดนางฟ้าจำหน่าย ก้อนเห็ดนางฟ้าสามารถทดลองปลูกและนำกลับบ้านได้

กิจกรรมห้ามพลาด

  • แต่ละปีที่นี่ จะจัดเทศกาลใหญ่ 2 ครั้ง คือ งานเทศกาลวันแม่ จัดช่วงวันที่ 10-11 ส.ค. งานนี้ จะมีการดำนาด้วยนักเรียนจาก โรงเรียนในเครือข่าย และในช่วง เทศกาลวันพ่อ หรือช่วง 3-4 ธ.ค. มีแสดงการเก็บเกี่ยวข้าวอีกครั้ง ใครมาเที่ยวโคราชช่วงเวลานี้ ไม่ควรพลาด

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารี
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4427-5965
www.facebook.com/northeaststudy
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-16.300 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองใช้เวลาเพียงประมาณ10 นาที ใช้ทางหลวง 224 ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกิ่งสวายเรียง เลี้ยวขวาเข้าถนนมุขมนตรี ทางเข้าค่ายสุรนารีจะอยู่ซ้ายมือ

< กลับ