จ.สระบุรี
พิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค

ในปี พ.ศ.2503 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาส ประเทศเดนมาร์ค ทรงสนพระทัยในกิจการโคนมของชาว เดนมาร์คเป็นอย่างมาก จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างประเทศ และการริเริ่มของ “ฟาร์มโคนมไทย- เดนมาร์ค”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลเดนมาร์คและ สมาคมเกษตรกรโคนมเดนมาร์ค ได้น้อมเกล้าฯถวายโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมขึ้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยร่วม มือกับรัฐบาลไทยจัดตั้งฟาร์มโคนมขึ้น ก่อนจะโอนกิจการ ทั้งหมดให้รัฐบาลไทยและจัดตั้งเป็นองค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ขึ้นมา

สำหรับพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค นั้น ตั้งอยู่ในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อาคารขนาด กะทัดรัด เป็นสถานที่ที่จัดแสดงเรื่องราวย้อนกลับไปสู่วัน ที่ 16 มกราคม ปีพ.ศ. 2505 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นำเสด็จสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริค ที่ 9 และสมเด็จพระราชินี อินกริด แห่งประเทศเดนมาร์ค เปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ อบรมไทย-เดนมาร์ค แห่งแรกที่จังหวัดสระบุรี ณ อาคาร 1962 ยังมาซึ่งฟาร์มโคนมที่ผลิตน้ำนมโค ที่ดีต่อสุขภาพ ประชาชนชาวไทยทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้

" ในปี พ.ศ. 2505รัฐบาลและสมาคมเกษตรกรเดนมาร์ค ได้น้อมเกล้าถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยง โคนม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างสองประเทศ "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.สระบุรี

วันแรก
ช่วงเช้า

 • เข้าชมรอยพระบาทที่วัดพระพุทธฉาย ชมความงดงามเจดีย์ 500 ยอด ที่วัดป่าสว่างบุญ

ช่วงบ่าย

 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • ชมสวนเบญจมาศบิ๊กเต้ ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) ชื่นชมต้นไม้ของพ่อ ที่ทรงปลูกไว้ ณ สวนแห่งนี้
 • โครงการพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ช่วงบ่าย

 • ชมกาดล้านนาริมแม่น้ำป่าสัก ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
 • สักการะพระพุทธรูปทองคำ วัดพะเยาว์
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • สวนสัตว์ไทย-เดนมาร์ค เยี่ยมชมสัตว์ต่างๆ ทั้ง อูฐ นกกระจอกเทศ กวาง ฯลฯ ที่วิ่งเล่นท่ามกลาง ทุ่งหญ้าอย่างมีความสุข
 • ห้องฉายวิดีทัศน์ รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจการโคนมก่อนเข้าชมฟาร์ม
 • นั่งรถพ่วงชมฟาร์ม ในทุ่งหญ้า กว้างใหญ่ หรือจะเลือกซิ่งรถเอทีวี หรือขี่ม้าชมวิวก็ได้

กิจกรรมห้ามพลาด

 • เรียนรู้วิธีการทำโยเกิร์ตแบบง่ายๆ ในโยเกิร์ตเวิร์กชอป
 • ลงมือรีดนมวัวด้วยตัวเอง และนำไปป้อนให้ลูกวัวอีกต่อหนึ่ง
 • ปั่นจักรยานเสือภูเขาชมการเลี้ยงโคนมทั่วฟาร์ม
 • เลือกซื้อของฝากยอดนิยม ต้องยกให้กับน้องตุ๊กตาวัว ที่ล้วนแล้วแต่มีหน้าตาน่ารักน่าชัง

พิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
160 ม. 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โทร. 0-3634-5188, 0-3634-4926
www.facebook.com/Farmkonom
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 09.00-17.00 น
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองสระบุรีมุ่งตรงไปที่ ทางหลวงหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปประมาณ 40 กม. ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จะตั้งอยู่ทางขวามือ

< กลับ