จ.สมุทรสงคราม
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

มาเที่ยวอัมพวาใครว่าได้ชมแค่ธรรมชาติกับวีถีชีวิตของคนพื้นถิ่นอย่างเดียว ที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งเหมาะสำหรับการย้อนอดีตกลับไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ในสมัยที่รัชกาลที่ 2 ทรงครองสิริราชสมบัติ

พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 11 ไร่ ริมแม่น้ำแม่กลองในอำเภออัมพวา เพื่อสร้างเป็นอุทยานแห่งนี้ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาท่องเที่ยว ภายในอุทยานประกอบไปด้วยเรือนไทยหมู่ 5 หลัง ซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ข้าวของโบราณ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยนั้น จำนวน 4 หลัง อีก 1 หลัง ใช้เป็นอาคาร การแสดงโขนและละคร นอกจากนี้ยังมีโรงละครกลางแจ้ง และสวนพันธุ์ไม้ไทยในวรรณคดีให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน

ก่อนกลับอย่าลืมแวะสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ที่ศาลาอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง เลือกซื้อพืชผล ทางการเกษตร งานหัตถกรรมพื้นบ้าน พร้อมหยิบจับ กลับบ้านในราคาย่อมเยาได้เช่นเดียวกัน

" อุทยานแห่งเรื่องราวที่บอกเล่าวิถีไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 "
ทริปตัวอย่าง
1 วัน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม-นครปฐม

ช่วงเช้า
  • อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) ชม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า- นภาลัย โรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและพันธุ์ไม้ เป็นต้น
  • โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มีการจัด กิจกรรมเชื่อมโยงกับการใช้สอยประโยชน์ของ พื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการได้อย่างลงตัว

ช่วงบ่าย

  • พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 6 และเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน
  • อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์วิชาการ และศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ มีห้องสมุดประชาชนสมัยใหม่ และมินิมาร์เก็ต ขายสินค้าสุขภาพที่ผลิตจากท้องถิ่น
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • ตลาดน้ำอัมพวา (สถานที่ใกล้เคียง) ยลวิถีชาวบ้านอัมพวา พร้อมมาหาของกินอร่อยๆ
  • พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เที่ยวชมศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  • สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี สวนสำหรับศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากจากวรรณคดีกว่า 140 ชนิด

กิจกรรมห้ามพลาด

  • เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 ที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สำนักงานอุุทยาน ร.2 ต.กระดังงา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทร. 0-3475-1666, 0-3475-1376
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 63 จะพบทางแยกต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม ผ่านตัวเมือง จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตรที่ 36-37 มีทาง แยกซ้ายไปอุทยานฯ ตรงเข้าไป อีกประมาณ 1 กม.

< กลับ