จ. พระนครศรีอยุธยา
พระราชวังบางปะอิน และวัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร

ใครที่ชื่นชอบเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมยุโรป เมื่อได้มาท่องเที่ยวอยุธยา คงต้องตรงมาที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารเป็นที่แรก อารามหลวงบนเกาะกลางแม่น้ำแห่งนี้ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น โดยศึกษาแบบจากโบสถ์ฝรั่งสไตล์โกธิค สังเกต ได้จากปลายยอดแหลมของอุโบสถ ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงามนำเข้ามาจากอิตาลี กลายเป็นความงดงาม ที่แตกต่างไม่แพ้วัดไทยดั้งเดิม

ข้ามมาอีกฝั่งของแม่น้ำจะเข้าสู่เขตพระราชวังบางปะอิน วังโบราณที่สร้างในยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก ซึ่งใช้สำหรับการประกอบราชพิธีต่างๆ และเขตพระราชฐานชั้นใน เชื่อมจาก พระที่นั่งวโรภาษพิมานกับประตูเทวราชครรไล

นอกจากศิลปะไทยที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันตกทั่วบริเวณแล้ว ยังมีพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระที่นั่งสุดท้ายที่สร้าง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่นี่สร้างขึ้นโดยสมาคมพ่อค้าใหญ่ชาวจีน สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมที่งดงามอลังการไม่แพ้ พระที่นั่งอื่นๆ

" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความเงียบสงบของบางปะอิน จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนัก และพระที่นั่งสำหรับ แปรพระราชฐานและประทับรับรอง พระราชอาคันตุกะ "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา

วันแรก
ช่วงเช้า

 • พระราชวังบางปะอิน และวัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร ชมความงดงามของวังฤดูร้อน และสักการะพระประธานที่สร้างขึ้นในสมัย ร.5
 • วัดพนัญเชิง สักการะหลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ

ช่วงบ่าย

 • ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาชมความงดงามของโบราณวัตถุ

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุลเปิดโรงงานอุตสาหกรรมของการผลิตชาเขียว
 • หอนิทรรศการประวัติศาสตร์มรดกโลก เรื่องราวของอยุธยาตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน

ช่วงบ่าย

 • เที่ยวชมวัดหน้าพระเมรุ วัดราชบูรณะ นมัสการพระมงคลบพิตร
 • พระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • หอประดิษฐาน พระคันธารราษฎร์ กราบไหว้พระพุทธรูปปางขอฝน
 • หอวิฑูรทัศนา หอส่องกล้องดูดาวและชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ
 • พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระที่นั่งเรือนไม้สองชั้นสไตล์ยุโรป

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ขึ้นกระเช้าข้ามน้ำมาสู่วัด จากนั้นร่วมบริจาคเงินค่ากระเช้าตามศรัทธา
 • ออกกำลังกายเบาๆ ด้วยการเดินขึ้นบันไดเวียนความสูง 30 เมตรไปจุดชมวิวที่หอวิฑูรทัศนา

พระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ
ม.12 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-3526-2139
พระราชวังบางปะอิน
โทร. 0-3526-1548 , 0-3526-1044
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
กระเช้าข้ามฟาก 05.30-21.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
วิ่งออกจากใจกลางเมืองไปทางหลวงหมายเลข 3477 มุ่งหน้าสู่ ต.บ้านเลนขับไปตามทางประมาณ 15 กม. จะถึงสถานีรถไฟบางปะอิน จุดหมายอยู่ทางขวามือ

< กลับ