จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2539 ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากเขตกรุงเทพฯ มากนัก

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่จะได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดชีวิต

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 10 โซน ภายใต้แนวคิด 10 โซนมหัศจรรย์การเรียนรู้วิถีเกษตรตามรอยพ่อ เป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานของพ่อหลวง อาทิ พระราชกรณียกิจสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและถิ่นทุรกันดาร

ใครอยากเรียนรู้ความหมาย ตลอดจนความเป็นมาของ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ใครอยากเดินตาม รอยพ่อบนวิถีพอเพียง ศึกษาวิธีการทรงงานของพระองค์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น มาที่นี่เพียงหนึ่งวัน แล้วจะซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พ่อหลวงท่านได้ทำเพื่อคนไทยนั้นมีมากมายจริงๆ

" พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สะท้อน 10 แนวคิดพอเพียง และการเรียนรู้ วิถีเกษตรตามรอยพ่อ "
ทริปตัวอย่าง
1 วัน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี

วันแรก
ช่วงเช้า

  • เดินทางสู่จังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชม หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก

ช่วงบ่าย

  • พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครอง สิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี
  • เยี่ยมชมวัดเจดีย์ทอง (วัดสิงห์)
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • โซนพระราชพิธีในวิถีเกษตร แสดงหุ่นจำลองการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเล่าอย่างละเอียด
  • โซนเรื่องของพ่อในบ้านของเรา ชมเรื่องราวการทรงงาน 23 ข้อ ที่สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้คนไทยตลอดมา
  • โซนตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ชมแนวคิดต้นแบบที่จีรังของพ่อหลวงอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ลอดซุ้มประตูรวงข้าว ไปพบบ้านชาวนาและแปลงผักจำลองในโซนหัวใจใฝ่เกษตร

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร. 09-4649-2333
www.wisdomking.or.th
เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านม.กรุงเทพห่างจาก ม.ธรรมศาสตร์ 10 กม. พิพิธภัณฑ์เกษตเฉลิมพระเกียรติอยู่ระหว่างกม.46-48 ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม)

< กลับ