จ.กาญจนบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ใครหลายคนที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย คงจะมีภูมิความรู้เกี่ยวกับพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างดี ในท้องที่ดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่นักวิชาการหลายฝ่าย เชื่อกันว่าเป็นสนามรบยุทธหัตถี ศึกครั้งสำคัญของชาติไทยในยุคโบราณ เนื่องจากมีการขุดค้นพบวัตถุโบราณหลายชิ้น อาทิ ศาสตราวุธ กระดูกช้างม้า พร้อมกับเครื่องประดับ อีกทั้งลูกปืนต่างๆ ทำให้พื้นที่ดอนเจดีย์แห่งนี้ได้รับเลือกให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมืองกาญจนบุรีนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ สำหรับลานกว้าง ใจกลางตำบลดอนเจดีย์แห่งนี้ กลายเป็นจุดนัดพบใหม่ของเหล่านักเดินทาง เพราะทุกคนต่างอยากมาชื่นชม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะกำลังประทับบนหลังช้างศึก ตั้งอยู่ตรงใจกลางสวนสาธารณะกว้างใหญ่ด้านหน้าขององค์เจดีย์

ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าแก่เรียกขาน กันว่าเจดีย์ยุทธหัตถี เป็นเจดีย์ศิลปะสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ท่ามกลางมวลหมู่ธรรมชาติ แม้ยอดจะหักพังไปบ้าง แต่ ยังคงรูปทรงเป็นเจดีย์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ นับเป็นสถานที่สักการะบูชาที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้ไม่น้อย

" สร้างสรรค์สำนึก ของชาวไทยให้ซาบซึ้ง ในเอกราชของชาติ "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี

วันแรก
ช่วงเช้า

 • วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร วัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาถึง 2 ครั้ง
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมเจดีย์ยุทธหัตถีและพิพิธภัณฑ์

ช่วงกลางวัน

 • เขื่อนแม่กลอง รับประทานอาหารชมวิวทิวทัศน์

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) และวัดถาวร วราราม (วัดญวน) ต่อด้วยวัดรัชดาภิเษก

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • ชมทัศนียภาพและสวนสวย ที่สวนเวลารำลึก บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์

ช่วงกลางวัน

 • ชมทัศนียภาพที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ แวะกราบ ขอพร พระพุทธรูป ภปร. ที่วัดทองผาภูมิ

ช่วงบ่าย

 • แวะผ่อนคลายที่พุน้ำร้อนหินดาด และเที่ยวชม น้ำตกไทรโยคน้อย
 • รับประทานอาหารเย็นที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • พิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบ จากพื้นที่โดยรอบ
 • อาคารนิทรรศการ
 • จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์บอกเล่าความ เป็นมาของศึกรบต่างๆ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมห้ามพลาด

 • จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์บอกเล่าความ เป็นมาของศึกรบต่างๆ ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • เยี่ยมชมต้นข่อยขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุค พระมหาอุปราชา

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ติดต่อเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
โทร.034-652-166
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.

การเดินทาง
จากกาญจนบุรีใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 324 จากกาญจนบุรีไปประมาณ 14 กม. มีทางแยกขวาเข้าสู่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ระยะทาง 4 กม.

< กลับ