จ.ชุมพร
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

จังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชายหาด ท้องทะเลแสนงาม หรือน้ำตกกลางผืนป่า แต่สำหรับจุดหมายที่เราจะพูดถึง คือพื้นที่รอยต่อที่เรียกว่า แนวสันทรายบางเบิด แนวสันทรายที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ซึ่งมีจุดสิ้นสุดเริ่มต้นที่ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาสิ้นสุดที่บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในเขตโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อำเภอปะทิว

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ได้ริเริ่มพัฒนาที่ดินบริเวณบ้านน้ำพุซึ่งมีพื้นที่ติดชายทะเล และถูกกระแสลมพัดพาเอาเม็ดทรายขึ้นมาทับถมจนกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมบนเนินทราย ให้มีการปรับปรุงหน้าดินให้มีความเหมาะสม เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยทางการเกษตร

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีระยะทางกว่า 2.3 กิโลเมตร ซึ่งมีที่มาจาก การทำวิจัยปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และได้กลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ป่าไม้จังหวัดชุมพร กรมป่าไม้ จนถึงปัจจุบัน

" โครงการในพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเนินทรายในที่ดินส่วนพระองค์ให้กลายเป็นพื้นที่ ทำการเกษตร "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชุมพร

วันแรก
ช่วงเช้า

  • เดินทางไปโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เที่ยวชมพื้นที่ต่างๆ ของโครงการ

ช่วงบ่าย

  • เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เนินทราย และพันธุ์ไม้ต่างๆ

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • ชมวิถีชีวิตชาวเลที่บ้านเกาะเตียบ

ช่วงบ่าย

  • ชมธรรมชาติที่สวยงามบริเวณอ่าวบ่อเมา- หาดบางเบิด-หาดถ้ำธง
  • เยี่ยมชมวัดแก้วประเสริฐ
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • ลัดเลาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในโครงการ สูดกลิ่นหอม ของไม้ดอกนานาชนิด อาทิ ดอกพันจำ ดอกโมกเครือ และชมดอกกาทุ หรือผลกาทุที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรด
  • แปลงดอกหน้าวัว ชมการสาธิต การปลูกดอกหน้าวัวปลอดสารพิษในโรงเพาะชำ

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ชมต้นตานซ่าน หรือว่านดอกดิน พืชพื้นถิ่นหาชมยาก
  • เก็บภาพต้นเสม็ดชุน ไม้ยืนต้น แห่งป่าสันทราย อายุนับร้อยปี
  • ซื้อของฝากเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อาทิ กาแฟขี้ชะมด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำส้มควันไม้ และสเปรย์กันยุงสมุนไพร เป็นต้น

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร
ม. 5 ต. หาดบางเบิด บ้านน้ำพุ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
โทร. 08-9292-2814
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00-18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากสี่แยกประถมพร แยกซ้ายเข้าตัวเมืองชุมพร ตามทางหลวง 4001 จากตัวเมืองใช้ถนนเพชรเกษม แยกขวากม. 41 ตรงเข้าไปประมาณ 21 กม.

< กลับ