จ.ชลบุรี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย

ใครหลายคนจำภาพเขตพื้นที่ในอำเภอสัตหีบ ว่าเป็นเขตทางการของทหารเรือ แต่อยากจะบอกว่าในเขตทหารเรือที่สัตหีบนั้น ก็มีชายฝั่งทะเลที่สวยไม่แพ้ที่ใดในจังหวัดชลบุรีเลยทีเดียว นอกจากจะได้เที่ยวชมท้องทะเลที่สัตหีบแล้ว อยากให้ลองหาเวลาว่างแวะมาชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย แหล่งเรียนรู้ด้านเกาะและทะเลไทยแห่งสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่น่าสนใจมากมาย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ก่อตั้งขึ้น โดยกองทัพเรือ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ในประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมที่วางตัวเรียงรายกันอย่างสวยงามบนเนินเขา ถ้าหากแวะมาเที่ยวที่นี่แล้วยังมีเวลาเหลือเฟือ ยังสามารถนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวเกาะแสมสารได้พร้อมกันในวันเดียว

" สถานที่รวบรวม และจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ทางทะเล แห่งแรกในประเทศไทย "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชลบุรี

วันแรก
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี

ช่วงบ่าย

 • เดินทางไปเกาะแสมสาร เยี่ยมชมโครงการฯ เล่นน้ำ พักผ่อน
 • เข้าพักที่สัตหีบ

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • เดินทางไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ และเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

ช่วงบ่าย

 • เที่ยวชมเขตห้ามล่าสัตวป่าเขาชีโอน แหล่งเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก
 • เยี่ยมชมวิหารเซียน
 • ซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดนาเกลือ
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • พิพิธภัณฑ์อาคารเทิดพระเกียรติมหาราช จัดแสดงความเป็นมาของโครงการฯ และความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ
 • พิพิธภัณฑ์อาคารปวงปราชญ์ร่วมแรงใจ เป็นจุดชมวิวหมู่บ้านแสมสาร และเกาะแรด และจัดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่า พันธุ์พืช และสัตว์
 • พิพิธภัณฑ์อาคารพิทักษ์ศักยภาพทะเลไทย ตั้งอยู่สูงที่สุด จัดแสดงนิทรรศการผ่านสื่อมัลติมีเดีย และเป็นจุดชมวิวจุดสำคัญของที่นี่

กิจกรรมห้ามพลาด

 • นั่งเรือข้ามเกาะท่องเที่ยว เกาะแสมสาร

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย
เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทร.0-3843-2475, 0-3843-2473
www.tis-museum.org
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากพัทยา ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ไปทาง อ.สัตหีบ เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกกิโลสิบ ขับตรงไปจนถึงแยกทางเข้าบ้านแสมสารให้เลี้ยวซ้าย สังเกตป้าย บอกทางที่มีให้เห็นตลอดทาง

< กลับ