จ.จันทบุรี
โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี

แม้ว่าในจังหวัดจันทบุรีจะมีสวนผลไม้หลายแห่ง ที่ขึ้นชื่อ และเปิดให้ผู้คนที่สนใจได้เข้าชมมากมาย แต่สำหรับ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นมากกว่าสวนผลไม้ที่เปิดให้เข้าชมและลองชิมทั่วไป เพราะบนพื้นที่กว่า 9 ไร่ ศูนย์พัฒนาไม้ผลแห่งนี้ คือแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถศึกษาและพัฒนาผลผลิตไม้ผลในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเป็นสถานที่ให้บุคคลทั่วไป แวะมาท่องเที่ยวและเรียนรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ ขึ้นบนพื้นที่ 109 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ เป็นสวนไม้ผล พื้นที่ว่างเปล่า และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งยังเป็นโรงเรียนบ่มเพาะประสบการณ์ และระบบการพัฒนาการเกษตรที่เกิดความยั่งยืนครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ส่งเสริมการผลิตให้สามารถส่งออกจำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือนักท่องเที่ยว ที่ได้มาเยือนเมืองจันท์ ควรหาโอกาสแวะมาชมไร่ผลไม้ของพ่อหลวง เพื่อชิมผลไม้พันธุ์ดีจากต้น ทั้ง ลองกอง มังคุด และทุเรียน เป็นต้น บอกได้คำเดียวเลยว่าทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจจริงๆ

" ไร่ผลไม้ของ พ่อหลวงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชาวบ้านสามารถ พึ่งพา เรียนรู้ และพัฒนาผลผลิต สู่ตลาด "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.จันทบุรี

วันแรก
ช่วงเช้า

  • ชมผลผลิตไม้ผลแบบเกษตรอินทรีย์ ชิมผลไม้จากต้น ที่โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ

ช่วงบ่าย

  • เที่ยว ชิม ชมผลไม้ที่สวนเคพี การ์เด้นท์
  • ชมศาสนสถาน ศาสนสมบัติ และหุ่นขี้ผึ้ง เกจิชื่อดังที่วัดเขาสุกิม

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • เยี่ยมชมตึกแดง คุกขี้ไก่ และพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี ค่ายเนินวง

ช่วงบ่าย

  • ชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี หรือวังสวนบ้านแก้ว
  • เดินถนนอัญมณี ตลาดพลอยเมืองจันทบุรี
  • รับประทานอาหารเย็นแบบ Street Food ที่ตลาดน้ำพุ
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • สวนเคพี การ์เด้น จันทบุรี แวะชิมผลไม้บุฟเฟต์ให้เต็มอิ่ม ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ชมการสาธิตวิธีการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด
  • ชิมผลไม้สดๆ จากต้น พร้อม เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี
ม.8 บ้านทุ่งโตนด ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
โทร. 0-3937-3136
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว: เดือนพฤษภาคม

การเดินทาง
จากถนนสุขุมวิท ใช้เส้นทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3408 ขับตรงไป ประมาณ 10 กม. เมื่อพบป้ายโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริตั้งอยู่ให้เลี้ยวซ้าย

< กลับ