จ.จันทบุรี
จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่เชื่อมโยงจังหวัดระยอง จันทบุรีตราด ซึ่งมีระยะทางรวมกว่าร้อยกิโลเมตร มีจุดชมวิวขึ้นชื่อ สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปกับวิวทะเลที่ขนาบข้างด้วยทิวทัศน์ของภูเขาสีเขียว กับถนนที่คดเคี้ยวสวยงาม

นั่นคือจุดชมวิวเนินนางพญา ที่ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนเลียบชายทะเลที่ยาวที่สุดในเมืองไทย ที่สามารถขับรถชมวิวทะเล หรือปั่นจักรยานทางไกลมาเรื่อยๆ จากปากน้ำประแส จังหวัดระยอง มาจรดเนินนางพญาที่มี จุดชมวิวขึ้นชื่อแห่งนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างอ่าวคุ้งวิมานและ อ่าวคุ้งกระเบนของจังหวัดจันทบุรี

ที่จุดชมวิวเนินนางพญาแห่งนี้ จะมองเห็นวิวทะเลกับถนนที่คดเคี้ยวสวยงาม รวมทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว ความสวยงามของจุดชมวิวและถนนเส้นนี้ จึงกลายเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งหลาย รวมทั้งนักปั่นที่พร้อมจะพาจักรยานคู่ใจลุยไปจนสุดทาง

" จุดชมวิวที่ตั้งอยู่ บนถนนเลียบทะเล ที่ยาวและสวยงามที่สุด ในเมืองไทย "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.จันทบุรี-สระแก้ว

วันแรก : จันทบุรี
ช่วงเช้า

 • เที่ยวชมปากน้ำประแส เรือรบประแส สะพานประแสสิน ทุ่งโปรงทอง ท่องเที่ยวชุมชม 100 ปี นมัสการกรมหลวงชุมพร

ช่วงบ่าย

 • แวะจุดชมวิวเนินนางพญา ใช้เส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต
 • เรียนรู้ระบบนิเวศพร้อมทำกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

วันที่สอง : สระแก้ว
ช่วงเช้า

 • มุ่งสู่สระแก้วแล้วไปเรียนรู้วิถีพอเพียง และการเกษตรแบบดั้งเดิมที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่บรูณะด้วยวิธี คืนสภาพ ยากลำบากและอลังการ
 • ช็อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ ตลาดสินค้าชายแดน ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • ชุมชม 100 ปี จุดชมวิวที่ขนาบไปด้วยฝั่งชุมชนและฝั่งป่าชายเลนบริเวณปากน้ำประแส
 • จุดชมวิวเนินนางพญา จุดชมวิวที่มองเห็นถนนคดเคี้ยว เลาะชายฝั่งทะเลอย่างสวยงาม

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ปั่นจักรยาน ท่องถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
 • แวะอ่าวคุ้งกระเบน เดินศึกษาธรรมชาติที่ป่าชายเลน
 • แวะหาดเจ้าหลาว พักเหนื่อย ดื่มน้ำ ฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ที่ชายหาดเงียบสงบ

จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี

การเดินทาง
จาก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตรงไปยัง แยกทางหลวงหมายเลข 3161 (สุขุมวิท–อ่าวไข่) จ.ระยอง วิ่งเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกไปจนสุด ที่บ้านแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

< กลับ