จ.แม่ฮ่องสอน
ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง)

ด้วยความที่แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่กลางหุบเขาติดกับชายแดนพม่า ทำให้พื้นที่นั้นมีความสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศอยู่ไม่น้อย อีกทั้งประชากรในบริเวณโดยรอบเป็นชาวเขา ซึ่งมักทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ผลผลิตจึงไม่พอเพียงทำให้มีรายได้น้อย ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยความห่วงใยในราษฎรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นการยกระดับวิถีความเป็นอยู่ของประชากรทุกคนบนที่สูง ให้มีชีวิตสงบสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งทำหน้าที่ เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เดินทางง่ายเพียงแค่ 10 นาทีจากตัวเมือง ก็จะได้สัมผัสธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ และ ยังเก็บเกี่ยวสารพันความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเรียนรู้ด้วยฐานต่างๆ 9 ฐาน ได้แก่ ด้านป่าไม้ การจัดการไฟป่า การจัดการน้ำดิน และปุ๋ย ข้าว พืช ประมง ปศุสัตว์ และการจัดการฟาร์ม นับเป็นอีกศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความรู้รอบด้านและ พร้อมสรรพอย่างแท้จริง

" ลุ่มน้ำปาย คือจุดแรกที่กรมชลประทาน ใช้พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของแม่ฮ่องสอน ตามโครงการ ในพระราชดำริ เป็น ศูนย์เรียนรู้สู่การขยายผล เพื่อชุมชน คนและป่า "
ทริปตัวอย่าง
4 วัน 3 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.แม่ฮ่องสอน

วันแรก : เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
ช่วงเช้า

 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ช่วงบ่าย

 • ชมทัศนียภาพที่วัดจองคำ-วัดจองกลาง ยามค่ำ

วันที่สอง : แม่ฮ่องสอน
ช่วงเช้า

 • ศูนย์ฯ พัฒนาลุ่มน้ำปายฯ และ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่วงบ่าย

 • ภูโคลน คันทรีคลับ ชุมชนยูนนาน บ้านรักไทย

วันที่สาม : แม่ฮ่องสอน
ช่วงเช้า

 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่โครงการฯ ปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
 • ศูนย์ฯ พัฒนาที่สูงปางตอง (พระตำหนักปางตอง)

ช่วงบ่าย

 • ชมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย วัดพระธาตุแม่เย็น และเดินเล่นถนนคนเดินปาย

วันที่สี่ : แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
ช่วงเช้า

 • จุดชมวิวทะเลหมอกบ้านหยุนไหล บ้านสันติชล
 • ศูนย์ฯ พัฒนาที่สูงปางตอง (พระตำหนักปางตอง)
 • แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม อช.ห้วยน้ำดัง
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • เรือนประทับแรมโป่งแดง จุดพักผ่อนที่ตั้งอยู่ถัดจากเรือนเพาะปลูก มีวิวแม่น้ำปายไหลผ่าน และหมู่มวลดอกไม้ที่อย่างสวยงาม
 • ฐานเรียนรู้ข้าว พบกับแปลงนาขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ
 • พลับพลาทรงงาน เยี่ยมชมสถานที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อยามเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ขี่ช้าง และล่องแพ สัมผัสธรรมชาติในป่าใหญ่
 • ปั่นจักรยานชมวิวรอบบริเวณโครงการเพื่อชมทัศนียภาพงดงามของป่าไม้และอ่างเก็บน้ำ
 • ชมกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ที่ได้รับการวิจัยตามพระราชเสาวนีย์

ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง)แม่ฮ่องสอน
193 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4377
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน มุ่งหน้าผ่านศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำปาย ผ่าน วัดท่าโป่งแดง ศูนย์วิจัยฯ จะตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปาย

< กลับ