จ.แม่ฮ่องสอน
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ

ชื่นชมสายหมอกยามเช้า ที่ป่าสนริมอ่างเก็บน้ำปางอุ๋ง คือกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนที่ได้มาเยือนแม่ฮ่อนสอน ซึ่งปางอุ๋งนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ แต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ปางอุ๋งเท่านั้น

เพราะที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริหรือศูนย์ปางตอง ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่โดยแบ่งเป็น โครงการพระราชดำริปางตอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม)โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) โครงการ พระราชดำริปางตอง 3 (แม่สะงา-หมอกจำแป่) และโครงการพระราชดำริปางตอง 4 (พระตำหนักปางตอง) พัฒนาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาทแห่งสำคัญ

ศูนย์ปางตอง คือแหล่งเรียนรู้สู่การขยายผล เพื่อชุมชน คน และป่าในพื้นที่เป้าหมาย ประกอบไปด้วยศูนย์การวิจัยเชิงพัฒนาส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูงหลายแขนง สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนศูนย์อนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่า และการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังน้ำ เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติ ที่นอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังมีความรู้มากมายติดตัว กลับไปเต็มกระเป๋า

" แหล่งท่องเที่ยว ตามรอยพระบาท ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพ "
ทริปตัวอย่าง
3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยวปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) จ.แม่ฮ่องสอน

วันแรก : เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
ช่วงเช้า

 • ชมวิวที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมหลวงพ่ออุ่นเมือง วัดน้ำฮู และเจดีย์อนุสรณ์สถานพระสุพรรณกัลยา
 • พระธาตุแม่เย็น ช็อปปิ้งถนนคนเดินปาย

วันที่สอง : แม่ฮ่องสอน
ช่วงเช้า

 • เดินทางไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล บ้านสันติชล แวะจุดชมวิวปางมะผ้า

ช่วงบ่าย

 • โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) พระตำหนักปางตอง ชมพื้นที่เลี้ยงแกะ
 • ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองพระตำหนักปางตอง
 • เยี่ยมชมภูโคลนคันทรีคลับ

ช่วงเย็น

 • เยี่ยมชมพระธาตุดอยกองมู เดินเล่นถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 • ชมทัศนียภาพที่วัดจองคำ-วัดจองกลาง ยามค่ำ

วันที่สาม : แม่ฮ่องสอน
ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชมวัดต่อแพ ชมผ้าม่าน 100 ปี
 • เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น

ช่วงบ่าย

 • ชมบ้านเมืองปอน และวัดแม่ปาง
 • วัดพระธาตุจอมแจ้ง และศูนย์วัฒนธรรมแม่สะเรียง
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • พระตำหนักปางตอง ชมเรือนประทับแรมไม้ 6 หลัง ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้บนไหล่เขา
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง ชมสัตว์ป่าหาดูยากกว่า 30 ชนิด เช่น เสือลายเมฆ หมีควาย ไก่ฟ้า นกยูง เป็นต้น
 • สถานีแปลงพันธุ์ไม้ดอก ชมเรือนเพาะชำต้นกล้าไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ลัดเลาะเนินเขา ข้ามลำธารขึ้นไปชมพระตำหนักปางตอง ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
 • ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ
 • ชมฝูงแกะและฝูงม้าที่ลานทุ่งหญ้ากว้าง แปลงผักปลอดสารพิษและผักพื้นเมือง

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ
ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5361-1244
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : มกราคม-กุมภาพันธ์

การเดินทาง
ใช้ทางหลวง 1095 แม่ฮ่องสอน–ปายเมื่อถึงกม.ที่ 10 เลี้ยวซ้ายไปบ้านหมอกจำแป๋ ประมาณ 70 กม.

< กลับ