จ.น่าน
สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

ย้อนไปในอดีตน่านประสบปัญหาป่าเสื่อมโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่หมู่บ้านสะจุก-สะเกี้ยง ที่อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคา-ผาแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้สร้างโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำนาแบบขั้นบันได เพื่อให้เหมาะกับภูมิประเทศ ทำให้เพิ่มผลผลิตและยังรายได้ที่มากขึ้นแก่ชาวบ้านและชาวเขาทุกคน

บรรยากาศอบอุ่นของการมาเยือนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสะจุก-สะเกี้ยง ก็คือภาพชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมีความสุข เพราะสามารถทำผลผลิตได้มากขึ้น ทางโครงการฯ ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาว ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น สตรอว์เบอร์รี, ต้นหม่อนและผักปลอดสารพิษ และยังแนะนำการทำปศุสัตว์ใน ครัวเรือน อย่าง การเลี้ยงหมู ไก่ เป็ด แกะ และแพะ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ยิ่งถ้ามาในฤดูเพาะปลูก จะพบเห็นหุบเขากว้างใหญ่ที่ทำการเกษตรแบบนาขั้นบันไดเป็นระเบียบสวยงาม ด้วยความเป็นภูเขาสูงสภาพอากาศจึงหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี อาจจะเดินทางลำบากสักนิด แต่ก็เป็นจุดหมายที่ทำให้ ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวเหนืออย่างแท้จริง

" มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเร่งฟื้นฟู สภาพป่าต้นน้ำบริเวณยอดดอยขุนน่าน ให้มีความสมบูรณ์ ดังเดิม "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยวจ.น่าน

วันแรก
ช่วงเช้า

 • ชมทะเลหมอก ดูดอกภูคาที่อุทยานแห่งชาติดอยภู

ช่วงบ่าย

 • บ่อเกลือ ชมการต้มเกลือสินเธาว์แบบโบราณ
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมบริเวณภูฟ้า

ช่วงเย็น

 • รับประทานอาหารเย็นที่ร้านปองชา

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสะจุก-สะเกี้ยง ชมวิถีเผ่าลัวะ สวนเกษตรปลอดสารพิษ

ช่วงบ่าย

 • เดินทางกลับตัวเมืองน่าน
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • ทะเลหมอก งดงามกลางหุบเขา มักจะเกิดขึ้นยามเช้ามืด เห็นได้เกือบทุกวัน
 • ชมนาขั้นบันได ไหล่เขาระหว่างการเดินทาง มีนาขั้นบันไดอวดโฉมอยู่เป็นระยะ
 • จุดชมวิวช่องเขาขาด ชมวิวหุบเขาที่กว้างใหญ่ไพศาล(ระหว่างทางก่อนถึงโครงการ)

กิจกรรมห้ามพลาด

 • เล่นกับแกะขนฟูแบบใกล้ชิดปราศจากรั้วกั้น
 • ชิมสตรอว์เบอร์รี ที่ปลูกโดยชาวบ้านในพื้นที่ เป็นผลผลิต ของโครงการ

สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสะจุก-สะเกี้ยง
บ้านสะจุก ม. 7 และบ้านสะเกี้ยง ม. 8 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
โทร. 08-4818-1008
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : สิงหาคม-กันยายน (เที่ยวฤดูฝนดูนาข้าว) พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ​(เที่ยวหน้าหนาว)

การเดินทาง
จากตัวเมืองวิ่งออกมาทางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1169 วิ่งตามทางไปประมาณ 37 กม. จะสุดทางให้เลี้ยวขวาเข้าถนนลอยฟ้า 1081 อำเภอสันติสุข-อำเภอบ่อเกลือ ตรงไปจนผ่านอุทยานแห่งชาติขุนน่านแล้วมุ่งตรงไปอีกประมาณ 44 กม. เพื่อเข้าสู่หมู่บ้านสะจุก

< กลับ